Klachten

Een goede dienstverlening aan u als klant; daar spant CA Auto Finance Nederland B.V. zich dagelijks voor in. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Laat het ons weten, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren en op zoek kunnen gaan naar een oplossing.

Meld ons uw klacht!

U kunt uw klacht schriftelijk melden op het onderstaande adres:

CA Auto Finance Nederland B.V.
T.a.v. Directie
Postbus 330
1170 AH Badhoevedorp

Ook kunt u een e-mail sturen naar klachten@ca-autobank.com.

Vermeld in uw brief of e-mail altijd over welk product of welke dienstverlening u een klacht heeft. Geef verder uw overeenkomstnummer, uw naam, adres en telefoonnummer en geef een duidelijke omschrijving van uw klacht. Elke klacht doorloopt onze interne klachtenprocedure. Maximaal vijf werkdagen na het versturen van uw klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging met daarin vermeld wat de verwachte afhandelingsdatum is. Als we niet direct laten weten wanneer we de klacht afhandelen, laten we dit uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk weten (maximaal 6 weken vermeerderd met de termijn die nodig is voor het opvragen en ontvangen van informatie van de klant).

Mocht u daarna nog niet tevreden zijn, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). In geval van een klacht over onze financiële dienstverlening (bijvoorbeeld over ons product aflopend krediet).

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Mocht u niet tevreden zijn, dan kunt u uw klacht over onze financiële dienstverlening vanaf zes weken na ontvangst van de ontvangstbevestiging of acht weken na het indienen van de klacht, de klacht rechtstreeks voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). CA Auto Finance Nederland B.V. is aangesloten bij het KiFiD onder nummer 300.009398.

De gegevens van KiFiD:

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 0900 355 22 48
info@kifid.nl